Vệ sinh sau xây dựng cửa hàng Tea & coffe HAY DEN tại Vinhouse Xuân Khánh

VỆ SINH SAU XÂY DỰNG CỬA HÀNG TEA & COFFEE HAY DEN – VINHOUSE XUÂN KHÁNH      Sau khi xây dựng căn hộ TEA & COFFEE HAY DEN, Mr Nghĩa lo lắng và phân vân về công tác vệ sinh sau xây dựng để cửa hàng Tea & Coffee HAY DEN kịp tiến độ… Xem thêm