𝟕 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡?

Dịch bệnh vẫn đang xung quanh chúng ta, nên vệ sinh và khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 mách bạn 7 cách sau đây để đảm bảo an toàn trong mùa dịch này.
✅ 𝟏. 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̂̉𝐲 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 như chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn hoặc pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày.
✅ 𝟐. 𝐔̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚𝐮 𝐫𝐮̛̉𝐚. Sử dụng găng tay cao su, khẩu trang khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.
✅ 𝟑. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐱𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧.
✅ 𝟒. 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟎𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧/𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐛𝐚̀𝐧, 𝐠𝐡𝐞̂́, đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̣̂𝐭, 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐮́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡. Khuyên dùng Dung dịch khử khuẩn 𝐍𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫. 𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐠+, 𝐍𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̂́𝑚, 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉.
✅ 𝟓. 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟎𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧/𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều kiển từ xa, điện thoại dùng chung. Tắt các thiết bị điện tử, công tắc đèn trước khi khử khuẩn.
✅ 𝟔. 𝐁𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐮̉ 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐫𝐚́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐧𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̂𝐲, đ𝐚̣̆𝐭 𝐨̛̉ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧.
✅ 𝟕. 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐠𝐨𝐦, 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐫𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡.

CÁC DUNG DỊCH DÙNG VỆ SINH KHỬ KHUẨN TẠI GIA ĐÌNH CẦN THAM KHẢO:

1. 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 – 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀.
Nano silver bán tại cần thơ
Hóa chất nano bạc khử trùng diệt khuẩn được gia đình sử dụng nhiều tại cần thơ
❣️ 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐭𝐚𝐲, 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐦𝐚̃𝐢. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́ “𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧”. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 “𝐕𝐞̣̂ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧” 𝑥𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎% , 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐘 𝐓𝐞̂́ đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
Máy phun khử trùng gia đình
Hóa chất nano bạc dùng kèm theo máy khử trùng gia đình giúp diệt trùng, khử khuẩn hiệu quả, an toàn.

2. Dung dịch khử trùng khử mùi Nano Hakawa

Link tham khảo về sản phẩm: 


Gọi ngay cho chúng tôi để tận hưởng dịch vụ làm sạch, khử trùng, vệ sinh Chuyên nghiệp – Hiện đại – Uy tín – Giá ưu đãi tại Cần Thơ !

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

CTY TNHH DV VS Gia Nguyễn

Địa chỉ: Số P015, Chung cư Hưng Phú – Lô B, đường Lý Thái Tổ, P. Hưng Lợi, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 65 32 999 – 098 919 9292  – 0932 84 72 82

Website: www.vesinhcantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

CÁC DỊCH VỤ TOÀN DIỆN TRỌN GÓI – VỆ SINH GIA NGUYỄN CUNG CẤP:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*