CÁCH VỆ SINH THẢM CẦU THANG

CÁCH VỆ SINH THẢM CẦU THANG

Với những công dụng ưu việt, thảm lót sàn được sử dụng để lót trên bề mặt cầu thang, giúp không gian tươi mát và thẩm mỹ hơn. Sau thời gian sử dụng, thảm bị bẩn nên cần được vệ sinh sạch sẽ giúp mang lại vẻ đẹp ban đầu. Vệ Sinh Gia Nguyễn cho ra đời “dịch vụ vệ sinh thảm cầu thang” chuyên biệt và quy trình thực hiện chuyên nghiệp.

Cách giặt thảm cầu thang
Cách vệ sinh thảm cầu thang rất phức tạp và cần nhiều thời gian để làm sạch và khô.

NHỮNG NỔI LO KHI SỬ DỤNG THẢM LÓT SÀN:

 • 𝑇𝑎̂́𝑚 𝑡ℎ𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ?
 • B𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜?
 • 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑎̃𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ?
 • 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣?
 • 𝐵𝑎̣𝑛 𝑡𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃?
 • 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 & 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛?

VỆ SINH THẢM CẦU THANG – VÌ SAO GIA NGUYỄN LÀ SỰ LỰA CHỌN TỐT NHẤT CHO BẠN?

Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 “𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝐆𝐢𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 ở Cần Thơ” 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑜̛. 𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘𝑦̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣, 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑣.𝑣.. đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ.

 • 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 (thảm tự nhiên, thảm cotton, thảm len, gấm,…)
 • 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐨́𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 hiện nay chuyên dụng cho việc giặt thảm tại chỗ.
 • 𝐇𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎% 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 an toàn và chuyên dụng cho các vết bẩn, ố đặc trưng trên thảm.
 • 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 đã từng giặt thảm cho nhiều chuỗi công ty lớn, văn phòng, nhà hàng, khách sạn cao cấp.
 • 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 khi khách hàng có yêu cầu, có thể làm cả tối khi khách hàng có thời gian rảnh tại nhà.
 • 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚. Cam kết giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
❣️ 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ “𝐕𝐞̣̂ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̉𝐦” – 𝒔𝒖̛̣ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒉!


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIẶT THẢM Ở CẦN THƠ

 • Bước 1: Quý khách liên hệ gọi điện thoại công ty Gia Nguyễn qua số điện thoại hotline 0932847282 – 0989199292 hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Công ty hay qua nhân viên của Gia Nguyễn
 • Bước 2: Xác định rõ nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm của Khách hàng. Thông tin như Họ tên, số điện thoại, địa chỉ
 • Bước 3: Khảo sát, tư vấn, lên phương án thực hiện và báo giá dịch vụ
 • Bước 4: Lập hợp đồng, xác nhận thời gian bắt đầu tiến hành dịch vụ
 • Bước 5: Triển khai, đôn đốc, giám sát và kiểm tra nhân viên làm việc
 • Bước 6: Nghiệm thu, xác nhận kết quả công việc thực hiện
 • Bước 7: Thanh toán chi phí theo hợp đồng dịch vụ

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon