Công ty phun xịt khử khuẩn ở Cần Thơ

Công ty phun xịt khử khuẩn ở Cần Thơ là Công ty Vệ Sinh Gia Nguyễn, đơn vị được cấp phép và được đào tạo chuyên sâu về biên pháp phòng chống dịch bệnh covid. Gia Nguyễn cam kết về chất lượng phun xịt, quy trình thực hiện chuyên nghiệp, có lập hợp đồng và xuất hoá đơn đầy đủ.

NHỮNG LỢI ÍCH DỊCH VỤ PHUN XỊT KHỬ TRÙNG CÔNG TY VỆ SINH GIA NGUYỄN MANG LẠI:

Chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng sự yên tâm và tin tưởng về “dịch vụ 𝐏𝐡𝐮𝐧 𝐗𝐢̣𝐭 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 tại Cần Thơ”. Mang đến những lợi ích tối ưu dành cho Qúy khách:
 • Làm sạch môi trường, diệt sạch các loại virus, dịch bệnh nguy hại.
 • Giúp môi trường sạch sẽ, an toàn giúp nâng cao sức khỏe mọi người.
 • Bạn không cần lo lắng vì chi phí quá cao khi tiến hành phun thuốc sát trùng.
 • Bảo vệ sức khỏe của bạn, người thân, đặc biệt là virus corona hiện nay.
 • Kiểm soát, hạn chế các vi khuẩn, virus gây lây lan đường tiếp xúc hoặc hô hấp.
 • Diệt khuẩn, diệt nấm mốc, bào từ nấm mốc có thể gây dị ứng cho bạn.
Dịch vụ phun xịt khử trùng tại Cần Thơ
Với kim chỉ nam cho hành động “𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧”. Chúng tôi bằng 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 của mình, 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 mang đến cho Qúy khách 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.

VỆ SINH GIA NGUYỄN CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ:

 •  Cam kết dịch vụ phun xịt trọn gói, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜.
 • Cam kết 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐤𝐢̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭, đ𝐮́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮, 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̣. Hiệu quả công việc được chiếu theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế đề ra, mang lại chất lượng tốt nhất.
 • Cam kết làm đúng, làm đủ các đầu mục trên checklist.
 • 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜.
 • Cam kết 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐮́𝐧𝐠, 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐮̉ đ𝐞̂̉ 𝐐𝐮́𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.
 • Cam kết 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢. Bên cạnh đó chúng tôi cam kết chỉ sử dụng hóa chất khi cần thiết. Đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.
 Vì vậy, 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn trong việc giữ gìn không gian xanh cho môi trường nói không với vi khuẩn của bạn.
Nhân viên Gia Nguyễn xịt khử trùng văn phòng làm việc

𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ “𝑷𝒉𝒖𝒏 𝒙𝒊̣𝒕 𝒌𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅” 𝒕𝒂̣𝒊 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏?

Những lý do để 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 được đánh giá là đơn vị số 1 về Phun khử khuẩn phòng chống dịch :
 1.  𝐇𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐲 𝐭𝐞̂́ : Chloramin B chuyên dụng, Asfa Horeca ( Nhật Bản ), ….
 2.  Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 : Đội ngũ kĩ thuật được đào tạo cấp chứng chỉ về Phun phòng dịch .
 3.  𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: Hình thức hoạt động theo hướng Chuyên Nghiệp .
 4.  𝐌𝐚̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 : Phủ sóng tại toàn bộ 𝑪𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒐̛ 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 Đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑺𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒖̛̉𝒖 𝑳𝒐𝒏𝒈
 5.  𝐂𝐡𝐢 𝐏𝐡𝐢́ : Chi phí giá thành hợp lý cho mọi đối tượng khách hàng.
 6.  𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 : ”𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏” là thương hiệu đã được khẳng định và không còn lạ lẫm trên thị trường trong lĩnh vực vệ sinh và phun xịt khử trùng .

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – mayhutbuicantho.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

 

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon