NỘI QUY NGƯỜI LAO ĐỘNG

           NỘI QUY DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng đã ký. 2. Làm đúng, đủ số giờ như trong hợp đồng và hoàn thành tốt công việc được giao. 3. Nếu làm không đủ số giờ hoặc nghĩ không xin phép… Xem thêm